Samen maken we de samenleving!

Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten geeft invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) door te bemiddelen tussen het aanbod van bedrijven en vragen vanuit maatschappelijke organisaties met als doel het verbeteren van de leefkwaliteit in de gemeente Houten.

Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten

Het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten heeft als doel de sociale binding tussen bedrijf en samenleving in de gemeente Houten te vergroten. Dit doet zij door:

  • het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) binnen bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan de inzet van kennis, expertise, menskracht, middelen en materialen.
  • bedrijven en organisaties mogelijkheden te bieden om op een gestructureerde wijze invulling te geven aan mbo.
  • bedrijven, organisaties en gemeente te verbinden in een lokaal mbo-netwerk.
  • het vervullen van een intermediaire rol tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente.
  • initiatieven zichtbaar te maken.

Uitgangspunt is de meerwaarde voor alle betrokkenen. Bij mbo gaat het om het vinden van een duurzame balans tussen economische en sociale belangen gekoppeld aan de visie en missie van de organisatie. Het is verrijkend en inspirerend om een kijkje te nemen binnen maatschappelijke organisaties. Zo kunnen bedrijven een echte bijdrage leveren aan een meer betrokken samenleving.

Agenda

  • 7 oktober 2021 Houtense Ondernemersdag

120 partijen gematcht tijdens de meet & match op 12 oktober 2017.

 

Eén ochtend schilderen

Red Flowers

 

Koekjes bakken met ouderen

Cadeaushop atelier

 

Klussen in jongerencentrum Enter

ONVZ